DOCELEIA-DOÇARIA TRADICIONAL s’incorpora al Grup Lasem

Doceleia_newsEn aquest any 2012, mitjançant la nostra empresa a Portugal, Atrian-Industria Alimentar, S.A., s’integra al nostre Grup l’empresa  Doceleia-Doçaira Tradicional, Lda., dedicada a la fabricació de pastisseria congelada.

L’empresa va ser fundada l’any 2001, amb l’objectiu de recuperar els sabors i tradicions de la pastisseria portuguesa i conjuntament amb les modernes tècniques d’ultracongelació posar aquests productes a l’abast de tot el mercat portuguès.

A l’any 2007, inaugura les seves actuals instal·lacions, amb 1.000 metres quadrats, augmentant la capacitat i millorant les condicions de fabricació fent possible fabricar una gamma de productes molt valorada a Portugal i exportant part de la producció a Espanya, França, Holanda, Cap Verd i Canadà.

De la mà del nostre Grup i aprofitant el know-how industrial es realitza una ampliació de les instal·lacions que permet multiplicar la capacitat actual per 10 i al mateix temps es presenta al mercat la marca “Atrian Cakes” per comercialitzar els productes de Doceleia, per les empreses que conformen el Grup Atrian.